ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY TEPLA

Vysoce účinné rotační výměníky KASTT (rekuperátory) patří ke špičce na trhu zpětného získávání tepla.