Úvod

Již více jak 20 let vyrábíme rotační regenerační výměníky tepla. Za tuto dobu jsme se postupně vypracovali mezi celosvětově známé výrobce výměníků zpětného získávání tepla. Vysoce účinné rotační výměníky Kastt představují řešení pro úsporu energií pro veškeré systémy větrání a klimatizace, od malých bytů, přes kancelářské prostory, výrobní haly až po speciální průmyslové aplikace a největší průmyslové budovy. Rotační výměníky Kastt vynikají špičkovou technologií, precizností výroby a především svojí unikátní účinností přenosu tepla a vlhkosti. Díky inovacím a neustálému vývoji se snažíme být vždy o krok dál.

 

Rotační regenerační výměníky KASTT

Vysoce účinné rotační výměníky KASTT patří ke špičce na trhu zpětného získávání tepla. Řeší úspory energií pro veškeré systémy větrání a klimatizace, od malých bytů přes kancelářské prostory, nemocnice, školy, výrobní haly, až po speciální průmyslové provozy.

Rotační výměníky KASTT vynikají špičkovou technologií, precizností výroby a vysokou účinností úspory energie. Díky inovacím a neustálému vývoji se snažíme být vždy o krok dál. Zároveň jsme schopni přizpůsobit se zákaznickým požadavkům a potřebám.

Hlavní výhody:
  • Vysoká účinnost předání tepelné energie (teplo i chlad)
  • Schopnost předávat současně s tepelnou energií i vlhkost
  • Nízká náchylnost k namrzání rotoru
  • Malá zástavbová šíře ve vzduchotechnických jednotkách

Konstrukce rotačních výměníků KASTT je co nejvíce optimalizována pro dosažení maximální účinnosti zpětného získávání tepla a vlhkosti – až 90 %, a tím se výrazně omezuje zatížení životního prostředí.

Největší možný průměr rotoru výměníku až 5 m představuje cca 150 000 m3/h nominálního množství vzduchu.

Více informací o rotačních výměnících KASTT ke stažení zde

 

Princip rotačních regeneračních výměníků

Rotační regenerační výměníky tepla pracují na principu akumulace energie – střídavého předávání energie obsažené odváděném vzduchu do akumulační hmoty a následného předávání této energie do přívodního vzduchu. Výměník se regeneruje.

Regenerace versus rekuperace

Rekuperace: Mnohdy jsou i rotační regenerační výměníky chybně nazývány rekuperátory. U rekuperačních výměníků tepla (nejpoužívanějším typem jsou deskové výměníky) jsou oba proudy vzduchu pevně odděleny. Pracují na principu předávání tepla vedením v tenké stěně výměníku (přes jeho teplosměnnou plochu).

Regenerace: Velikou výhodou rotačních regeneračních výměníků je, že kromě přenosu tepelné energie dokáží přenášet i vlhkost a předávají kromě citelného tepla i teplo vázané. Tím dosahují nejvyšší účinnosti ze systémů zpětného získávání tepla.

Slovník souvisejících pojmů