00-stavba-roku 2017

Kastt je dodavatelem vzduchotechniky a klimatizace pro Galerii moderního umění v Hradci Králové - Stavbu roku 2017