Ukončení výroby a prodeje deskových výměníků

Ukončení výroby a prodeje deskových výměníků

V návaznosti na Nařízení komise EU č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek, kdy od 1. ledna 2018 dochází k dalšímu zvýšení maximální tepelné účinnosti ηt všech systémů zpětného získávání tepla s výjimkou oběhových systémů zpětného získávání tepla obousměrných větracích jednotek musí být 73%, oficiálně ukončujeme ke dni 31. 7. 2017 výrobu a prodej deskových výměníků.