Servis rotačních výměníků

Rotační výměník vyžaduje pro svůj bezproblémový, spolehlivý a efektivní chod pravidelnou kontrolu a údržbu.

V rámci servisu rotačních výměníků zajišťujeme:

  • Záruční a pozáruční servis
  • Pravidelné servisní prohlídky
  • Montáž a šéfmontáž
  • Výměny poškozených rotačních výměníků
  • Čištění rotačních výměníků (vzduchem, parní hloubkové čištění)
  • Technologické poradenství s provozem
  • Diagnostika poškození výztužných tyčí pomoci ultrazvukového zařízení
Kontrolu výztužných tyčí v rotačním výměníku tepla provádíme ultrazvukovým přístrojem GE USM Go

Kontrolu výztužných tyčí v rotačním výměníku tepla provádíme speciálním ultrazvukovým přístrojem GE USM Go.

Provádíme servis rotačních výměníků všech výrobců – např. Klingenburg, Enventus, Hoval, Heatex, Flakt Woods a ostatní.

V případě poruchy rotačního výměníku jsme schopni provést výměnu poškozených dílů, případně celého rotačního výměníku za zařízení KASTT.

Plán preventivní údržby*

Orientační plán preventivní údržby rotačního výměníku (rekuperátoru)

V případě nedodržení pravidelné údržby může dojít k zanesení rotoru, poškození ložisek, přetržení řemene, poškození těsnění nebo až k celkové destrukci rotoru. Jakékoliv snížení účinnosti rotačního výměníku, případně jeho úplné odstavení z důvodu poruchy, představuje významnou finanční ztrátu v přímé vazbě na nemožnost plnohodnotně využívat energii odváděného vzduchu. Náklady na opravy, případně výměnu rotoru, jsou několikanásobně vyšší než náklady spojené s pravidelnou údržbou zařízení.

V případě provádění pravidelných ročních servisních prohlídek naším servisním oddělením prodlužujeme záruku na rotor výměníku KASTT na 36 měsíců.