ZEOLIT

ZEOLIT

Rotační výměníky určené pro přenos tepla a vlhkosti s unikátní hygroskopickou vrstvou tvořenou molekulárním sítem 4Å – ZEOLIT.

Nejnovější technologie přenosu vlhkosti určená pro rotační výměníky tepla. Speciální vrstva na bázi syntetického zeolitu nanesená na hliníkový nosič využívá nejnovější poznatky v oblasti nanotechnologií. Hlavní předností je jednoznačně definovaná molekulární struktura. Zeolitová vrstva v maximální míře přenáší molekuly vodní páry, a zároveň neumožňuje sorpci a přenos molekul pachů a těkavých organických látek VOC (volatile organic compounds). Zdravější prostředí staveb = molekulární síto 4Å – ZEOLIT.

Hlavní výhody

  • Vysoká účinnost přenosu vlhkosti (až 90 %)
  • Bez přenosu zápachu a VOC
  • Snížení křížové kontaminace (Carry-Over efekt)
  • Snížení nákladů na vlhčení
  • Nižší riziko zamrzání rotoru
  • Nízká tlaková ztráta
  • Bakteriostatické vlastnosti
  • Zdravější a čistší vnitřní prostředí staveb


Zeolit – přírodní materiál

Nejpoužívanějším materiálem pro rotační výměníky s přenosem vlhkosti byl v minulosti silikagel.

Díky své unikátní struktuře molekulární síto 4Å – ZEOLIT nyní silikagel v plné míře nahrazuje.

Zeolity se v přírodě vyskytují jako mikroporézní hlinitokřemičitanové minerály s charakteristickou 3D porézní strukturou – kanálky a dutiny konstantních rozměrů. Technologie společnosti KASTT využívá molekulární síto s efektivním průměrem 4 Å (Ångström = 10-10 m). Zeolity s tímto průměrem sorbují molekuly vodní páry o kritickém průměru 3,2 Å. Velikost běžně se vyskytujících pachů a VOC představuje 7 Å a více. Sorpce těchto nežádoucích látek je při použití této technologie vyloučena.