Úvod

V rámci realizace kompletovaných zakázek se naše společnost primárně zaměřuje na komplexní dodávky v oblasti vzduchotechniky a klimatizace vč. navazujících profesí jako jsou strojní chlazení, ústřední vytápění a měření a regulace. Nedílnou součástí provedených dodávek a prací je vždy i provedení komplexních zkoušek vč. zregulování, seřízení a následného uvedení do zkušebního či trvalého provozu. V případě zájmu konečného uživatele jsme schopni nabídnout zajištění záručního i pozáručního servisu prostřednictvím vlastního servisního střediska.

Montáž vzduchotechnických a klimatizačních zařízení provádíme výhradně vlastními patřičně odborně vyškolenými pracovníky. V případě potřeby zajistit větší počet pracovníků (týká se především objemově větších zakázek) kooperujeme s ověřenými externími subdodavateli, což rovněž platí i pro zajištění realizace ostatních navazujících profesí.

Kompletované zakázky realizované naší společností lze v zásadě rozdělit do několika následujících skupin:

  • občanská vybavenost (obytné a obchodní domy, hotely, školská zařízení, sportoviště apod.)
  • administrativa (administrativní budovy, spořitelny, banky, budovy veřejné správy apod.)
  • průmysl (výrobní a skladovací haly apod.)
  • zdravotnictví (nemocnice, lékárny, laboratoře apod.)

 

Bližší informace o významnějších realizovaných zakázkách jsou k dispozici pod záložkou „Reference“.

Autobusový terminál Hradec Králové

Několikrát jsme se stali úspěšnými dodavateli vzduchotechniky a klimatizace na stavbách následně oceněných titulem „Stavba roku“.

Stavba roku logo

Stavba roku 2017
Galerie moderního umění v Hradci Králové

Stavba roku 2009
Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové

Stavba roku 2009
Terminál hromadné dopravy
v Hradci Králové