Reference - realizace

Výrobní závod RONAL W17 – Přístavba a stavební úpravy objektu SO 01


 • Místo plnění: Pardubice
 • Objednatel: Ronal ČR s.r.o.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika, měření a regulace
 • Dokončení zakázky: 2017

 

V rámci postupné modernizace a rozšiřování stávajících výrobních prostor pardubického výrobního závodu jednoho z předních výrobců disků kol z lehkých slitin pro osobní automobily dostala naše společnost možnost spolupracovat na této zakázce zajištěním dodávek a prací profesí vzduchotechnika a měření a regulace.

Stavební úpravy haly J v areálu společnosti PETROF


 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Stating s.r.o.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace
 • Dokončení zakázky: 2017

 

Pro naši společnost je velkou ctí, že jsme dostali možnost zúčastnit se výstavby nového kulturního centra světově proslulého výrobce pian, jehož srdcem je jeden z největších a nejmodernějších showroomů ve střední Evropě. Součástí objektu je i stylová kavárna a multifunkční hala.

Výrobní závod RONAL W15 – Novostavba objektu lakovny SO 17


 • Místo plnění: Jičín
 • Objednatel: Syner, s.r.o.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace
 • Dokončení zakázky: 2017

 

V rámci rozšiřování stávajících výrobních prostor jičínského výrobního závodu jednoho z předních výrobců disků kol z lehkých slitin pro osobní automobily se naše společnost zúčastnila této zakázky co by dodavatel profese vzduchotechnika, na kterou jsme zároveň vypracovali i projektovou dokumentaci realizované profese ve všech jejich stupních.

Administrativní budova společnosti Raaltrans a.s.


 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Prima spol. s r.o.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace
 • Dokončení zakázky: 2017

 

Naše společnost nejprve vypracovala projektovou dokumentaci profese vzduchotechnika a následně získala i její realizaci v nově vybudované administrativní budově jednoho z předních evropských poskytovatelů dopravních informací v oblasti logistiky přepravy zboží.

Výstavba logistického areálu Greenhouse


 • Místo plnění: Březhrad
 • Objednatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace, zdroj chladu
 • Dokončení zakázky: 2017

 

Na základě přímého oslovení ze strany investora, společnosti HOYA a.s., ve smyslu možnosti předložení alternativního projektového řešení problematiky nuceného větrání a klimatizace plánovaného areálu a jeho následného odsouhlasení bylo naší společnosti umožněno podílet se na výstavbě tohoto logistického a administrativního centra, jehož celková skladovací plocha činí 20 000 m2 a jehož výchozím provozovatelem je řetězec Ahold.

Bytový komplex KOTI – Hyacint, II. fáze


 • Místo plnění: Praha
 • Objednatel: Průmstav, a.s.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace
 • Dokončení zakázky: 2016

 

Pro stavební společnost Průmstav, a.s., rovněž člena skupiny Vinci, jsme v průběhu let 2015 a 2016 zajišťovali realizaci profese vzduchotechnika na 2. etapě výstavby bytového komplexu v pražských Modřanech, sestávajícího ze tří objektů A, B a C vč. společných podzemních garáží. Komplex nabízí celkem 165 bytových jednotek, 8 komerčních jednotek v přízemí objektu A a 173 parkovacích míst.

Stavební úpravy Galerie moderního umění


 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Stako spol. s r.o.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika, klimatizace
 • Dokončení zakázky: 2016

 

V rámci rekonstrukce památkově chráněného objektu umístěného na Velkém náměstí naše společnost zajišťovala dodávky a práce spojené s nuceným větráním a klimatizací příslušných prostor. Dominantou výstavních prostor je svým způsobem unikátní technické řešení větrání samotné galerie (viz foto), které je zároveň graficky pojednáno tak, aby s prostory galerie vč. vystavených exponátů tvořilo kompaktní celek.

Administrativní centrum Královéhradeckého kraje – rozšíření chlazení


 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.
 • Předmět plnění: chlazení, zdravotně technické instalace, elektro, měření a regulace, stavba
 • Dokončení zakázky: 2016

 

Naše společnost realizovala dodávky a práce související s rozšířením chlazení do zbývajících kancelářských prostor objektu. Kromě profese chlazení zakázka zahrnovala i veškeré další související profese a byla z naší strany realizována formou tzv. „na klíč“. Zakázka byla specifická tím, že její realizace probíhala za plného provozu, kterému bylo nezbytné se adekvátně přizpůsobit.

Fakultní nemocnice Hradec Králové – oddělení nukleární medicíny


 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Prima spol. s r.o.
 • Předmět plnění: klimatizace čistých prostor vč. přípojky chlazení a ústředního vytápění
 • Dokončení zakázky: 2014

 

V druhé polovině roku 2014 se naše společnost podílela na realizaci výše uvedených dodávek a prací v rámci realizace vestavby čistých prostor pro přípravu radiofarmak do stávajících prostor oddělení nukleární medicíny budovy onkologické kliniky hradecké fakultní nemocnice.

Karlín Hall 2, dnes FÓRUM Karlín


 • Místo plnění: Praha
 • Objednatel: Průmstav, a.s.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace, odvod tepla a kouře
 • Dokončení zakázky: 2014

 

Naše společnost byla členem širokého realizačního týmu při výstavbě komplexu, jehož „srdcem“ je multifunkční prostor s kapacitou 3000 míst určený pro pořádání kulturních, společenských i odborných akcí všeho druhu a jehož nedílnou součástí je i osmipodlažní budova představující plochu 9500m2 moderních kancelářských ploch vč. rozsáhlých venkovních teras.

Revitalizace infrastruktury na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové


 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Prima spol. s r.o.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace, vodní chlazení
 • Dokončení zakázky: 2014

 

Naše společnost nejprve z pozice generálního projektanta zastřešila vypracování kompletní prováděcí dokumentace celé zakázky, přičemž projektovou dokumentaci profesí vzduchotechnika a chlazení též vypracovala a následně tyto profese i úspěšně zrealizovala.

Polyfunkční objekt KEYSTONE


 • Místo plnění: Praha 8
 • Objednatel: Průmstav, a.s.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace
 • Dokončení zakázky: 2012

 

Na výstavbě nové dominanty pražského Karlína inspirované českým kubismem sestávající ze tří podzemních a osmi nadzemních podlaží se podílela i naše společnost a to konkrétně realizací souboru vzduchotechniky vč. vypracování realizační projektové dokumentace.

Oblastní nemocnice – Domov důchodců a lůžka následné péče


 • Místo plnění: Kladno
 • Objednatel: Energie – stavební a báňská, a.s.
 • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace, vodní chlazení
 • Dokončení zakázky: 2012

 

V rámci postupné obnovy areálu kladenské nemocnice byla naše společnost vybrána jako dodavatel souborů vzduchotechniky a chlazení při realizaci novostavby domova pro seniory vč. lůžek následné péče. Zároveň naše společnost vypracovala realizační projektovou dokumentaci dodávaných profesí.