PROJEKCE

Projekce je součástí společnosti od jejího založení. Svoji činností zabezpečuje nejen odborné technické zázemí pro firmou realizované zakázky, ale působí také jako partner při zpracování projektové dokumentace přímo pro investora nebo v rámci komplexního zpracování projektové dokumentace v týmu generálního projektanta.

Jak pracujeme?

Stěžejními obory projekční činnosti jsou vzduchotechnika a klimatizace ve všech stupních projektové dokumentace včetně autorských dozorů. V rámci komplexních služeb pro zákazníka zajišťujeme dodávky projektových souborů v kompletním rozsahu TZB – Technických zařízení budov. Projekční činnosti v oblasti ústředního vytápění, zdravotně technických instalací a měření a regulace zajišťujeme ve spolupráci se stálými a prověřenými obchodními partnery.

Veškerá projektová dokumentace je zpracována v digitální formě, ve které je také ukládáme a archivujeme. Projekty zpracováváme v souladu s příručkou jakosti systému řízení kontroly a kvality ISO 9001:2009 .

Vysoká odbornost našich projektantů umožňuje zpracovávat projekty TZB pro bytové domy, průmyslové objekty vč. návaznosti na výrobní technologie, administrativní budovy a objekty pro sport a zábavu, zdravotnická zařízení vč. čistých prostorů.

Reference

Skladová hala s administrativou Greenhouse DC3

Projekt řeší větrání, vytápění a chlazení skladové haly, větrání a klimatizaci administrativní budovy.

LEGO KLADNO – FUTURE

Projekční práce spočívali v kompletním projektu chlazení včetně zdroje chladu o výkonu 3MW. Výrobní areál zahrnuje skladové prostory, administrativní budovy a montážní linky.

Domov důchodců a lůžka následné péče

Novostavba Domova důchodců je navržena jako čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt. V objektu je soustředěna funkce trvalejšího pobytu pacientů s rehabilitací v těsné návaznosti na lůžková a ambulantní oddělení monobloku. Komerční část rehabilitace v 1.NP se sestává z lymfoterapie a tělocvičny. Součástí nekomerční části je vstupní hala sloužící jako čekárna pro pacienty, na kterou přímo navazují vyšetřovny, elektroterapie (magnetoterapie), ergoterapie, pracovny vedení rehabilitace, pracovny a šatny zaměstnanců rehabilitace. V nepřímé návaznosti – přes centrální šatnu – jsou místnosti individuálních cvičeben, vodoléčba a posilovna.

Líbí se vám realizace naší projekční činnosti?

Rádi vám poskytneme více informací. Ozvěte se nám!