Úvod

Projekce je součástí společnosti od jejího založení. Svoji činností zabezpečuje nejen odborné technické zázemí pro firmou realizované zakázky, ale působí také jako partner při zpracování projektové dokumentace přímo pro investora nebo v rámci komplexního zpracování projektové dokumentace v týmu generálního projektanta.

Stěžejními obory projekční činnosti jsou vzduchotechnika a klimatizace ve všech stupních projektové dokumentace včetně autorských dozorů. V rámci komplexních služeb pro zákazníka zajišťujeme dodávky projektových souborů v kompletním rozsahu TZB – Technických zařízení budov. Projekční činnosti v oblasti ústředního vytápění, zdravotně technických instalací a měření a regulace zajišťujeme ve spolupráci se stálými a prověřenými obchodními partnery.

Veškerá projektová dokumentace je zpracována v digitální formě, ve které je také ukládáme a archivujeme.  Projekty zpracováváme v souladu s příručkou jakosti systému řízení kontroly a kvality ISO 9001:2009 .

Vysoká odbornost našich projektantů umožňuje zpracovávat projekty TZB pro bytové domy, průmyslové objekty vč. návaznosti na výrobní technologie, administrativní budovy a objekty pro sport a zábavu, zdravotnická zařízení vč. čistých prostorů.