Reference - projekce

Rekonstrukce monobloku C2


 • Místo plnění: ON Kladno
 • Objednatel: DOMY s.r.o.
 • Investiční náklad: 8 362 000 Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2017

 

Projekt řeší nucené větrání a chlazení rekonstruovaného monobloku C2, ve kterém jsou soustředěny provozy: JIP, zákrokový sálek, vyšetřovny, lůžkové pokoje, laboratoře.

VÝROBNÍ ZÁVOD NA AUTOKOLA – W15-Novostavba lakovny


 • Místo plnění: Ronal Jičín
 • Objednatel: ARCHaPLAN s.r.o.
 • Investiční náklad: 19 715 000 Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2017

 

Projekt řeší vzduchotechnická a klimatizační zařízení ve výrobním závodě Ronal W15 v Jičíně. Řešení obsahuje vzduchotechnická zařízení pro větrání, chlazení a vytápění výrobních prostorů, prostorů šaten, skladů, dílen, kanceláří a zasedací místnosti. 

Obchodní a administrativní objekt-Raaltrans


 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Žídek  Raaltrans
 • Investiční náklad: 39 000 000 Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2016

 

Projekt řeší nucené větrání vybraných prostor administrativní budovy (zasedací místnost, recepce), podtlakové větrání sociálních zařízení a kompletní chlazení kanceláří (VRV systém).

Skladová hala s administrativou Greenhouse DC3


 • Místo plnění: Hradec Králové – Březhrad
 • Objednatel: BAK a.s.
 • Investiční náklad: 8 920 000 Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2016

 

Projekt řeší větrání, vytápění a chlazení skladové haly,  větrání  a klimatizaci administrativní budovy

LEGO KLADNO-FUTURE


 • Místo plnění: Kladno-Kročehlavy
 • Objednatel: Sater projekt s.r.o.
 • Investiční náklad: 49 800 000 Kč
 • Předmět plnění: CHL
 • Dokončení zakázky: 2011

 

Projekční práce spočívali v kompletním projektu chlazení včetně zdroje chladu o výkonu 3MW. Výrobní areál zahrnuje skladové prostory, administrativní budovy a montážní linky.

Domov důchodců a lůžka následné péče


 • Místo plnění: ON Kladno
 • Objednatel: DOMY, s.r.o.
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2010

 

Novostavba Domova důchodců je navržena jako čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt. V objektu je soustředěna funkce trvalejšího pobytu pacientů s rehabilitací v těsné návaznosti na lůžková a ambulantní oddělení monobloku. Komerční část rehabilitace v 1.NP se sestává z lymfoterapie a tělocvičny.  Součástí nekomerční části je vstupní hala sloužící jako čekárna pro pacienty, na kterou přímo navazují vyšetřovny, elektroterapie (magnetoterapie), ergoterapie, pracovny vedení rehabilitace, pracovny a šatny zaměstnanců rehabilitace. V nepřímé návaznosti – přes centrální šatnu – jsou místnosti individuálních cvičeben, vodoléčba a posilovna.

KEYSTON Polyfunkční objekt


 • Místo plnění: Praha
 • Objednatel: AED project, a.s.
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2010

 

Novostavba administrativní budovy s obchodními plochami a podzemními garážemi.