LABYRINTOVÉ TĚSNĚNÍ

LABYRINTOVÉ TĚSNĚNÍ

Pro zvýšení těsnosti rotačního výměníku společnost Kastt vyvinula a patentovala unikátní systém těsnicích prvků rotoru.

Toto řešení výrazně snižuje celkovou netěsnost rotoru, a to maximálně do 1,5 % objemového množství vzduchu. Naše speciální labyrintové těsnění je nejúčinnějším, plně funkčním těsněním rotačních výměníků na trhu.

Nový těsnicí systém výrazně omezuje kontaminaci přívodního vzduchu a minimalizuje pasivní ztráty přívodního a odvodního vzduchu. Při návrhu VZT jednotek se díky tomu snižuje potřeba energie pro krytí těchto ztrát. VZT jednotky s výměníky osazenými labyrintovým těsněním dosahují nejvyšších energetických účinností.

Hlavní výhody

  • Výrazné omezení kontaminace přívodního vzduchu EATR (Exhaust Air Transfer Ratio)
  • Snížení pasivních ztrát způsobených netěsností mezi přívodním a odpadním kanálem – OACF (Outdoor Air Correction Factor)
  • Dosažení vyšší energetické účinnosti VZT jednotek – nižší měrný příkon ventilátorů (SFP)
  • Zachování maximální účinné plochy rotoru pro přenos energie
  • Možnost použití v budovách se zvýšenými požadavky na kvalitu vnitřního prostředí
  • Dlouhá životnost

 

Technické parametry

  • Netěsnost v rozmezí 0,9 – 1,5 % objemového množství z nominálního průtoku vzduchu (podle výsledků zkoušek dle EN 308:1997 z akreditované zkušební laboratoře Lucerne University of Applied Sciences and Arts).
  • Systém labyrintového těsnění je řešen ve dvou samostatných částech. Těsnění obvodu rotoru a těsnění v místě dělicí roviny mezi kanály přívodního a odpadního vzduchu.