Nový rotor H-vlna

Nový rotor H-vlna má potenciál dosahovat nejvyšší možné účinnosti přenosu tepla a vlhkosti. Speciální tvar vlny je hlavním faktorem pro optimalizaci tepelné účinnosti z důvodu přiblížení teplého jádra proudění vzduchu ke stěně kanálku.

Smart System

Dělený rotační regenerační výměník tepla připravený k montáži pouze ze dvou základních dílů. Tato speciální koncepce usnadňuje a zpřesňuje montáž.

Labyrintové těsnění

Nejúčinnější plně funkční těsnění na trhu. Toto řešení výrazně snižuje celkovou netěsnost rotoru, a to maximálně do 1,5 % objemového množství vzduchu.

Zeolit

Nejnovější technologie přenosu vlhkosti s unikátní hygroskopickou vrstvou tvořenou molekulárním sítem. Zdravější prostředí staveb = 4Å – ZEOLIT.

Čisticí zařízení

Plně automatický systém čištění rotoru rotačního výměníku pro použití v silně znečištěném prostředí. Aktivace systému bez zásahu obsluhy.

Pohon, řízení a regulace

Pohon rotačního výměníku se skládá z elektromotoru s převodovkou, řemenice a řemenu. Firma KASTT nabízí pro své výměníky standardní AC motory, speciální AC motory a moderní krokové motory ovládané pomocí vlastní řídicí jednotky – driveru.