NOVÝ ROTOR H-VLNA

NOVÝ ROTOR H-VLNA

Nový rotor H-vlna má potenciál dosahovat nejvyšší možné účinnosti přenosu tepla a vlhkosti. Speciální tvar vlny je hlavním faktorem pro optimalizaci tepelné účinnosti z důvodu přiblížení teplého jádra proudění vzduchu ke stěně kanálku.

Naše technologie, chráněná užitným vzorem, je tak již nyní připravena plnit stále vzrůstající legislativní požadavky na ekodesign a se 100% jistotou je krokem tím správným směrem v přínosu úspor do budoucnosti.

Hlavní výhody

 • Maximální možná účinnost přenosu tepla a vlhkosti
 • Nadčasové plnění požadavků na ekodesign větracích jednotek
 • Významná úspora do budoucnosti
 • Optimální vlnová délka pro co nejefektivnější přenos energie s ohledem na tlakovou ztrátu kanálu
 • Zvýšená kolmá pevnost jednotlivých vrstev a tím i tuhost celého rotoru
 • Nejvhodnější tvar kanálku a nejoptimálnější tloušťka Al folie
 • Optimalizace přenosu energie a statiky rotoru

 

Technické parametry

 • Pro všechny typy rotoru – teplotní, entalpický, sorpční
 • Nárůst teplotní účinnosti oproti standardní vlně až o 5 %
 • Teplotní účinnosti téměř 90 % pro kondenzační typ rotoru
 • Vlhkostní účinnost u hydroskopického provedení rotoru až 95 %
 • Splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavku na ekodesign výrobku spojených se spotřebou energie a její prováděcí předpis Nařízení komise (EU) c.‑1253/2014 Požadavky na ekodesign větracích jednotek