ČISTICÍ ZAŘÍZENÍ

ČISTICÍ ZAŘÍZENÍ

Plně automatický systém čištění rotoru rotačního výměníku pro použití v silně znečištěném prostředí. Při provozování rotačního výměníku dochází i při použití kvalitní filtrace k postupnému zanášení kanálků rotoru – prach, nečistoty, mastnota, lepivý aerosol, atd. Tím se snižuje výkon výměníku, zvyšuje se tlaková ztráta a v extrémním stavu může dojít až k poškození rotoru. Pro rotační výměníky v silně znečištěných provozech (např. lakovny, gumárenský nebo těžký průmysl) nabízí společnost Kastt plně automatické čisticí zařízení rotoru.

Hlavní výhody

  • Čištění rotoru při provozu VZT
  • Plná automatizace celého procesu čištění
  • Aktivace systému bez zásahu obsluhy
  • Variabilita umístění čisticího zařízení
  • Možnost volby intenzity čištění rotoru

 

Druhy řízení čisticích cyklů

Zařízení je možné dodat bez řízení, nebo jej lze vybavit samostatným automatickým řízením KASTT.

Bez řízení – toto provedení je vhodné k integraci do řídicího systému vzduchotechnické jednotky, který bude ovládat funkce čištění.

Automatické řízení – zařízení se spouští buď manuálně, kdy obsluha vydá pokyn k zahájení čistícího cyklu stisknutím tlačítka na ovladači, nebo je zařízení zapojeno do komplexního systému MaR. Rotační výměník je osazen čidly tlaku a při předem definované úrovni zvýšení tlakové ztráty zařízení samo zahájí proces čištění rotoru. Automaticky se otevřou ventily s tlakovým vzduchem a vodou. Vozík s tryskami se posunuje vždy po jedné otáčce rotoru o šířku čištěné stopy, současně řídicí jednotka zpomaluje otáčky rotoru tak, aby byla dosažena optimální obvodová rychlost pro čištění v daném místě. Po jednom projetí celé délky posuvu se uzavře ventil s vodou, poté po nastavenou dobu probíhá dosušování tlakovým vzduchem. Následně, po dosažení koncové polohy, se uzavře ventil tlakového vzduchu a zařízení se přepne do režimu „připraven“. Řídicí jednotka KASTT je umístěna v samostatné plastové rozvodné krabici.