Aquatherm 2016 – přednáška o rotačních výměnících

Aquatherm 2016 – přednáška o rotačních výměnících

V rámci 21. mezinárodního odborného veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky AQUATHERM Praha prezentovala naše společnost nové trendy rotačních výměníků zpětného získávání tepla.

V úvodu byla představena společnost Kastt. Dále byla řešena problematika požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na požadavky na ekodesign větracích jednotek ve vztahu k rotačním výměníkům, používání materiálů pro přenos vlhkosti v rotačních výměnících, zmíněny různé druhy těsnění rotorů s důrazem na nejnovější typ těsnění (labyrintové) a v neposlední řadě zmíněny možnosti a použití různých typů pohonů rotoru.

logo aqua therm Praha