Výrobky

úvod

2

V oblasti výměníků vyrábíme:

 • rotační regenerační výměníky tepla – RV a to jak teplotní, jejichž úkolem je přenášet teplo, tak i hygroskopické, přenášející kromě tepla i vlhkost,

Regenerační a rekuperační výměníky tepla typu vzduch – vzduch jsou zařízení, které vracejí tepelnou energii z odsávaného vzduchu do čistého přiváděného vzduchu v různých vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních.

Tyto systémy jsme začali vyvíjet a následně vyrábět již před více než 15ti lety a nyní je úspěšně dodáváme významným firmám vyrábějícím vzduchotechnická zařízení nejen v Čechách, ale i v západní a střední Evropě.

rotační výměníky

products_7

Rotační regenerační výměníky zpětného získávání tepla jsou určeny pro přenos tepla (nehygroskopické provedení) nebo přenos vlhkosti (hygroskopické provedení) při současném zachování vlastnosti přenosu tepla z odváděného vzduchu do vzduchu přiváděného. K přenosu tepla nebo vlhkosti dochází na rotoru, který jednou polovinou zasahuje do proudu teplého odváděného vzduchu a druhou do proudu přiváděného vzduchu. Otáčením rotoru prochází teplosměnná plocha výměníku střídavě proudem odváděného a přiváděného vzduchu, čímž dochází k přenosu tepla nebo tepla a vlhkosti.

Rotační výměníky zpětného získávání tepla patří s ohledem ke své konstrukci a způsobu provozu mezi zařízení s největší účinností. U teplotního provedení je účinnost až 85 % a vlhkostního provedení je účinnost přenosu tepla až 85% a účinnost přenosu vlhkosti až 90 %. Použití rotačních regeneračních výměníků tepla je především jako součást sestavy do jednotek pro přívod a odvod větracího vzduchu. K montáži do sestavných jednotek se tyto výměníky dodávají pro uspořádání jednotek nad sebou nebo vedle sebe. Rotační výměníky lze také použít jako samostatné díly vřazené do potrubních rozvodů vzduchotechniky nebo stěn zděných strojoven. Před výměníky doporučujeme z důvodu zanášení předřadit filtry.

Nejdůležitější výhoda rotačních regeneračních výměníků tepla spočívá ve snížení nákladů na vytápění/chlazení, omezení potřebného prostoru a nákladů na pořízení kotelny, ohřívače vzduchu, potrubí, čerpadla, ochlazovače a kompresory. Zejména u výměníků s přenosem vlhkosti je výhodou minimalizace spotřeby energie pro zvlhčování vzduchu. Rekuperační výměník díky úsporám energií přispívá k omezení znečišťování životního prostředí. Dobře navržený regenerační výměník se amortizuje během jednoho roku a potom už svému uživateli pouze vydělává.

princip rov

products_7A

Rotační regenerační výměník tepla pracuje na principu akumulace energie (teplo, vlhkost) obsažené v odsávaném vzduchu, do pomalu se otáčející hmoty rotoru výměníku (hliníkový svitek) a následného předání této energie do přívodního vzduchu. Při otáčení rotoru se dostává každá jednotlivá část rotoru střídavě do proudu vzduchu odváděného a následně přiváděného. Firma KASTT vyrábí rotační výměníky v teplotním nebo hygroskopickém provedení pro různé množství vzduchu s rotory až do průměru 5m. Velikou výhodou rotačního oproti deskovému výměníku je malá stavební šíře ve vzduchotechnických jednotkách a vyšší účinnost předání tepelné energie (teplo i chlad). Dále je rotační výměník schopen na rozdíl od deskového výměníku předávat současně s tepelnou energií i vlhkost.

typy a vlastnosti rotorů

products_7B

Teplotní rotor je navinut z hliníkové fólie a slouží k přenosu tepla s účinností až 85%.

Hygroskopický rotor je navinut z hliníkové fólie opatřené speciální hygroskopickou vrstvou, která umožňuje mimo přenosu tepla (až 85%) ještě přenos vlhkosti a to s účinnosti až 90%.

Epoxidový rotor je navinut z hliníkové fólie, která je opatřena epoxidovou vrstvou pro použití rotoru v agresivním prostředí.

technická data

products_7C
Standardní provedení výměníku je navrženo pro provoz v prostředí středoevropském s teplotou okolí od -20C° až +55C°. Na přání lze dodat výměník pro použití v jiných teplotách. V letních podmínkách je přívodní vzduch většinou teplejší a vlhčí, než odsávaný vzduch. V tomto případě teplotní rotor přizpůsobuje teplotu přívodního vzduch na teplotu odsávaného vzduchu – je tedy možné dosáhnout i chladícího účinku.

Hygroskopický rotor je schopen na rozdíl od teplotního rotoru ještě přizpůsobovat obsah vlhkosti. V provozech s přídavnými zvlhčovači vzduchu je situace opačná. Odsávaný vzduch je daleko vlhčí a je tedy snaha přenést vlhkost z odsávaného vzduchu zpět do přívodního.

Ve středoevropských klimatických podmínkách při teplotě pod 0°C obvykle teplotní rotor nezamrzá i přes to, že dochází k částečné kondenzaci vody. Tu je přiváděný vzduch schopen absorbovat. V tomto stavu má teplotní rotor částečnou schopnost přenášet i malou míru vlhkosti. K mrznutí dojde, když se v rotoru nachází přebytečná voda z odsávaného vzduchu, kterou už přiváděný vzduch není schopen pojmout a jeho teplota klesne přibližně pod -10°C.

Pro standardní podmínky je doporučená rychlost proudění vzduchu 2 až 4m/s. Je povoleno překročit místní rychlost v průřezu rotoru v toleranci 30% z důvodu nerovnoměrného proudění. Při překročení povolené tolerance může dojít k poškození rotoru.

V případě požadavku na vyšší rychlost proudění vzduchu je nutné konkrétní případ konzultovat s výrobcem. Tlaková ztráta je závislá na rychlosti proudění vzduchu, výšce vlny, šířce rotoru a jeho plnění.

Pro nejvyšší účinnost přenosu tepla je interval otáček rotoru 10-13 ot/min. Při použití kombinace pohonu s frekvenčním měničem je možně regulovat frekvenci napájení motoru v intervalu 18Hz až 100Hz. Při použití krokového motoru je možné regulovat otáčky rotoru v intervalu 0-13 ot/min.

Rotační výměník má velkou samočisticí schopnost. Důvodem je protisměrné postavení proudů vzduchu. Přicházející nečistoty v proudu přívodního vzduchu, ulpí na čelní straně rotoru a po otočení rotoru do proudu odsávaného vzduchu jsou nečistoty proudem strženy a odneseny zpět z jednotky. Samočisticí schopnost není stoprocentně účinná a tak musí být do obou proudů vzduchu umístěna filtrace. Při provozu je nutné pravidelně kontrolovat stav znečištění rotoru.

K čištění rotoru je možné použít:

 • tlakový vzduch
 • tlakovou vodu (pozor při nevhodném způsobu možnost poškození lamel návinu)
 • měkký kartáč
 • vysavač
 • vhodné rozpouštědlo (v závislosti na znečištění)

V případě že dochází k jinému znečištění rotoru (např.: mastnotou nebo lepivými částečky) je nutné zvážit vhodnost použitého filtru.

rotor

products_7Ci
Rotor je střídavě navinut z rovné a rádlované (zvlněné) vrstvy hliníkové folie. Takto vytvořená matrice je schopna zaručit optimální proudění vzduchu a efektivně přenášet teplo nebo teplo a vlhkost s nejvyšší možnou účinností.

Rotory do Ø 3000mm jsou standardně dodávány vcelku.

Rotor je zpevněn hliníkovými tyčemi v kombinaci s lepením návinu (pro speciální použití jsou hliníkové tyče nahrazeny nerezovými trubkami).

 • Rotory od Ø 3000 mm do Ø 5000 mm jsou standardně dodávány v děleném provedení.
 • Dále je možné dělit rotory i menších průměrů z důvodu montáže, přepravy nebo polohy.
 • Pro ležatá provedení výměníků se rotory dělí vždy již od Ø 1800 mm.
 • Dělený rotor je zpevněn paprsky, které spojují jednotlivé části děleného rotoru. A dále hliníkovými
  tyčemi v kombinaci s lepením návinu (pro speciální použití jsou hliníkové tyče nahrazeny nerezovými trubkami) Při lepení návinu se počet tyčí, oproti nelepenému, snižuje)
 • Rotory do Ø 1800 mm jsou děleny po 90° a dále již po 60°.
 • U rotorů nad Ø 3 200mm včetně je návin ještě dále dělen dvouplášťově až tříplášťově tak, aby jednotlivé díly návinu nepřesáhly přípustnou váhu pro jednoduchou manipulaci a montáž.
 • Na geometrii mřížky návinu má vliv výška vlny a tloušťka hliníkové folie.
 • Výška vlny se volí tak, aby zpětné získávání tepla bylo co nejefektnější v závislosti na množství a rychlosti proudění vzduchu. A dále na účelu a místě použití rekuperátoru.
 • Vlna 1,4 a 1,6 Nízká konstrukce vlny – vysoká účinnost přenosu tepla díky většímu objemu hliníku. Lepší využití přenosu tepla při vyšších rychlostech proudění vzduchu rekuperátorem.

Vlna 1,9 Standardní velikost vlny – pro vzduchotechnické systémy se středně znečištěným odpadním vzduchem.

Vlna 2,3 Speciální konstrukce vlny – pro více znečištěné prostředí (lakovny). Lepší údržba v závislosti na pevnější konstrukci návinu rotoru.

Pro šíři návinu 200 mm jsme na požadavek zákazníka schopni vyrobit rotor s jakoukoli výškou vlny v intervalu 1,4 až 2,0 mm.

skříň rotoru

products_7Cii
a) Provedení BASIC

Při této ekonomické variantě je skříň výměníku vyrobena z nosných profilů, spojovacích profilů a segmentů z pozinkovaného nebo nerezového plechu. Nejprve jsou nosné profily společně se segmenty spojeny bodovým svářením do předních stěn, které jsou pak dále pomocí šroubů spojeny do prostorové skříně. Provedení skříně BASIC je možné použít do průměru rotoru 2400 mm. Provedení BASIC je svojí konstrukcí vhodné použít jako zásuvný (vložný) modul do jednotky. Nebo je možné výměník dodatečně doplnit o obvodové panely a zpevňující prvky. Ten pak může být použit jako samostatná část VZT jednotky. Skříň je v základním provedení nedělená a k použití pro vertikální polohu. Po konzultaci s výrobcem je možné doplnit konstrukci tak, aby splnila nároky i na polohu horizontální. Skříň je možné opatřit povrchovou úpravou, např. práškovou barvu.

b) Provedení montované

Tato varianta skříně je vyráběna z uzavřených ocelových válcovaných profilů se zinkovou vrstvou, spojovacích rohů a patek profilů od certifikovaných výrobců. Spojovací rohy a patky se používají podle velikosti skříně a konkrétního řešení – ocelové, hliníkové nebo plastové. Toto provedení je dostatečně tuhé a je vhodné k použití jako samostatná část VZT jednotek a to jak pro vnitřní, tak i pro venkovní prostředí. Montované provedení skříně je možné použít do průměru rotoru 3800 mm. Standardně vyrábíme tyto skříně jako nedělené (v celku), nebo dělené na poloviny, v případě požadavku zákazníka můžeme provést dělení i na čtvrtiny. Dále je možné skříň doplnit o obtoky (by-pass). Z hlediska konstrukce skříně je standardní použití pro vertikální polohy, ale je možné doplnit konstrukci tak, aby splnila nároky i na polohu horizontální nebo šikmou. Na přání zákazníka pak lze skříně dodat v kompletně
demontovaném nebo předmontovaném stavu a složit až na konečném místě. Jako nadstandartní provedení je možné opatřit skříň povrchovou úpravou, např. práškovou barvu. Skříň může být osazena izolačními panely tloušťky 25 a 50mm. Materiál izolačních panelů je pozinkovaný plech vyplněný minerální vatou, na přání vyrábíme panely z nerezového nebo barevně lakovaného plechu.

c) Provedení svařované

Skříň je svařena z uzavřených ocelových profilů. Tato konstrukce se vyznačuje vysokou tuhostí, a je proto vhodná pro použití i jako samostatná část VZT jednotky a to jak pro vnitřní, tak i pro venkovní prostředí. Svařované provedení skříně je vhodné pro kompletní rozměrovou řadu rotorů (do Ř 5000 mm). Standardně vyrábíme tyto skříně jako nedělené (v celku), nebo dělené na poloviny, v případě požadavku zákazníka můžeme provést dělení i na čtvrtiny. Dále je možné skříň doplnit o obtoky (by-pass). Z hlediska konstrukce skříně je možné ji použít do všech poloh – vertikální, horizontální i šikmá. Jako nadstandartní provedení je možné opatřit skříň povrchovou úpravou, např. práškovou barvu. Skříň může být osazena izolačními panely tloušťky 25 a 50 mm. Materiál izolačních panelů je pozinkovaný plech vyplněný minerální vatou, na přání vyrábíme panely z nerezového nebo barevně lakovaného plechu.

proplachovací komora

products_7Ciii
Proplachovací komora má za úkol umožnit části přívodního vzduchu proniknout přes rotor do proudu odpadního vzduchu. Přitom dojde k pročištění kanálků rotoru, tím se snižuje riziko kontaminace přívodního vzduchu.

Použití a velikost proplachovací komory se řídí rychlostí proudění vzduchu, tlakovým spádem (rozdíl mezi tlakem přívodního a odvodního vzduchu) a umístěním ventilátorů viz následující strana. V některých případech, kdy je zvýšený požadavek na oddělení odpadního vzduchu i při nepříznivém umístění ventilátorů, je možné přivést zpět část přívodního vzduchu do upravené dělicí roviny. Tímto se dosáhne potřebného tlakového spádu pro správnou funkci komory.

těsnění

Těsnění rotoru je vysoce efektivní způsob jak zabránit úniku vzduchu mimo výměník nebo nežádoucímu smísení přívodního vzduchu s odsávaným. Stupeň netěsnosti rotačního výměníku záleží na druhu použitých těsněních, tlakových poměrech mezi jednotlivými kanály, poloze přívodního a odsávacího ventilátoru. Dále záleží na seřízení těsnění před uvedením do provozu. Průměrná hodnota netěsnosti při použití dotykového nebo bezdotykového těsnění je přibližně kolem 5% objemového průtoku. Při použití labyrintového těsnění je průměrná hodnoto netěsnosti pod 0,5% objemového průtoku. Všechny typy těsnění jsou uchyceny příslušným držákem, který umožňuje nastavení těsnění „od“ nebo „k“ rotoru – podle potřeby. Dotykové a bezdotykové typy těsnění jsou uchyceny příslušným držákem, který umožňuje nastavení těsnění „od“ nebo „k“ rotoru – podle potřeby. Více informací – viz. katalog.

pohon a regulace

products_7Ciiiii
Pohon rotačního výměníku se skládá z elektromotoru se šnekovou převodovkou, řemenice a řemenu. Elektromotor je dodáván s napájecím napětí 3x400V, výjimečně 1x230V, o výkonu 60W až 750W. Přenos hnací síly mezi motorem a rotorem výměníku zajišťuje řemen, který je v závislosti na provedení spojen svařením nebo mechanickou spojkou. Na přání zákazníka je možné osadit výměník EC nebo krokovým motorem pro dosažení většího rozsahu otáček z důvodu regulace výkonu rekuperátoru nebo jako součást protimrazového opatření. Dále je též možné osadit motor do výbušného prostředí x.

Otáčky rotoru pro nejvyšší účinnost přenosu tepla jsou navrženy od 10 do 13 ot./min. Rotační výměník je možné provozovat s konstantními otáčkami – bez regulace nebo s frekvenčním měničem pro externí řízení v rámci celé VZT jednotky, kdy rychlost otáček rotoru je dána signálem spojeným s požadovaným výkonem rekuperátoru. Na přání zákazníka dodáváme pohon sladěn tak, aby bylo možné rychlost otáčení rotoru řídit pomocí frekvenčního měniče v rozsahu otáček od 1,8 do 10 ot./min. Další možnosti regulace otáček rotoru je použití EC pohon. EC motor je ovládán z externího řízení pomocí řídícího napětí 0 až 10V. K doplnění řízení je možné výměník osadit snímačem otáček.

čistící zařízení

products_7D
Při provozování rotačních výměníků, dále jen RV, dochází, i při použití kvalitní filtrace, k postupnému zanášení kanálků v rotoru – prach, nečistoty, mastnota, lepivý aerosol, atd. Tím se nejen snižuje výkon RV, ale postupně i zvyšuje tlaková ztráta zařízení. V extrémním stavu zanesení pak může dojít až k poškození rotoru. Z těchto důvodů je třeba rotor pravidelně čistit. Výhodou rotačního oproti deskovému výměníku je jeho samočistící schopnost zajištěná střídavým směrem proudu vzduchu v kanálech rotoru. Tato schopnost ale v silně znečištěném prostředí nedostačuje. Ve většině případů postačí řádná pravidelná údržba ale jsou i provozy jako například lakovny, gumárenský nebo těžký průmysl, kde by pravidelné čištění pověřeným pracovníkem bylo neefektivní, protože by bylo moc časté a zdlouhavé. A zde se s výhodou uplatní zařízení na čištění rotorů RV.

Našim zákazníkům nabízíme pravidelný servis rekuperačních výměníků.

Nespornou výhodou čistícího zařízení je možnost čištění rotoru za běžného provozu RV a tím i celé vzduchotechniky objektu. S výhodou lze také využít plnou automatizaci celého řešení čištění.

princip

Podle typu znečištění je potřeba zvolit vhodný druh čištění.

1. Čištění tlakovým vzduchem – vhodné pro rotory znečištěné suchým prachem nebo nelepivými nečistotami.

2. Čištění směšovací tryskou voda – vzduch a tlakovým vzduchem – použití pro rotory znečištěné převážně lepivými nečistotami

3. Čištění horkou nebo studenou tlakovou vodou a tlakovým vzduchem – pro rotory znečištěné převážně mastnotou

Tlakový vzduch je v druhém a třetím typu čištění použitý k dosoušení rotoru po použití vody.

umístění

Mechanická část zařízení je umístěna před rotorem v kanálu odváděného vzduchu přibližně pod úhlem 30°od dělící roviny. Proti tryskám je za rotorem umístěn odtokový kanál, který zachytává znečištěnou odpadní vodu. Řídicí část zařízení lze umístit samostatně na ovládací straně VZT jednotky, v rozvodné skříni VZT jednotky nebo i jinde. Konstrukční řešení je nutné vždy přizpůsobit konkrétní aplikaci dle provedení výměníku.

řízení

products_7Dii
Zařízení je možné dodat bez řízení, nebo jej vybavit samostatným automatickým řízením.

Bez řízení – toto provedení je vhodné k integraci do řídicího systému vzduchotechnické jednotky, který bude ovládat funkce čištění.

Automatické řízení – zařízení se spouští buďto manuálně, kdy obsluha vydá pokyn k zahájení čistícího cyklu stisknutím tlačítka na ovladači nebo je zařízení zapojeno do komplexního systému MaR. RV je osazen čidly tlaku a při předem definované úrovni zvýšení tlakové ztráty zařízení samo zahájí proces čištění rotoru. Automaticky se otevřou ventily s tlakovým vzduchem a vodou. Vozík s tryskami se posunuje vždy po jedné otáčce rotoru o šířku čištěné stopy, současně řídicí jednotka zpomaluje otáčky rotoru tak, aby byla dosažena optimální obvodová rychlost pro čištění v daném místě. Po jednom projetí celé délky posuvu se uzavře ventil s vodou, poté po nastavenou dobu probíhá dosušování tlakovým vzduchem. Následně po dosažení koncové polohy se uzavře ventil tlakového vzduchu a zařízení se přepne do režimu „připraven“. Řídicí jednotka je umístěna v samostatné plastové rozvodné krabici.

návrhový program

products_8D
Účinnost rotačního výměníku ovlivňuje mnoho parametrů. Za hlavní považujeme: poměr objemů vzduchu, teplota a vlhkost vzduchu, výška vlny návinu, průměr rotoru-výměníku, rychlost proudění vzduchu, otáčky rotoru, poloha ventilátorů a jejich uspořádání, přívod vzduchu k rotoru, filtrace.

Na našich stránkách je k dispozici ke stažení návrhový program. Možné je též zaslání programu na CD. Tento software umožní jednoduchým a rychlým způsobem navrhnout rotační rekuperátor s požadovanými vlastnostmi. Program také obsahuje výpočet návratnosti vložených finančních prostředků.

certifikace

ISO-9001-2009-CZcert3TUV

ke stažení

Katalog, návrhový program, technické podmínky, montážní a provozní předpis, návod k montáži a obsluze motoru a frekvenčního měniče →

aktuality

Ukončení výroby a prodeje deskových výměníků

V návaznosti na Nařízení komise EU č. 1253/2014 ze dne 7. Července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek, kdy od 1. ledna 2018 dochází k dalšímu zvýšení maximální tepelné účinnosti ηt_nrvu všech systémů zpětného získávání tepla s výjimkou oběhových systémů zpětného získávání tepla obousměrných větracích jednotek musí být 73%, oficiálně ukončujeme ke dni 31. 7. 2017 výrobu a prodej deskových výměníků.

 

Účast na veletrhu ISH ve Frankfurtu n. M. 14.-18.3.2017

Jako již tradičně jsme letos na jaře vystavovali naše produkty – rotační výměníky – na výstavě ISH ve Frankfurtu n. M.

Letošní novinkou bylo představení tzv. Smart systému – děleného rotačního výměníku tepla připraveného k montáži pouze ze dvou základních dílů, který výrazně usnadňuje montáž a snižuje náklady jak na montáž, tak na dopravu.

Děkujeme tímto všem zájemcům o naše výrobky, kteří nás na stánku navštívili a těm, kteří se k nám nedostali a mají zájem o informace o naší výrobě, rádi po předchozí domluvě přivítáme přímo u nás ve výrobním areálu v Hradci Králové, nebo přijedeme osobně představit náš standardní výrobní program i novinky.

_____________________________________________________________________________

Certifikace TÜV SÜD 2016

16.11.2016 jsme po úspěšném testování našeho návrhového programu získali certifikát TÜV SÜD.

zertifikat-tuv-de

_____________________________________________________________________________

 

 

Veletrh Miláno 2014

Na veletrhu v Miláně jsme 18.-21.3.2014  úspěšně představili nový typ těsnění zajišťující těsnost rotoru nad 98,5%.

Tesny rotor A4_CZ_0001

Tesny rotor A4_CZ_0002

Dne 26.4.2012 jsme získali pro naše rotační výměníky certifikát společnosti Eurovent Certification Company.

ToTop