Servis

úvod

4

 • KASTT, spol. s r.o. zajišťuje servisní práce s cílem dosažení maximální životnosti a využitelnosti instalovaných vzduchotechnických a klimatizačních zařízení u našich zákazníků.
 • Činnost servisního střediska:
 • Montáže a servis rotačních a deskových výměníků pro účely rekuperace
 • Záruční a pozáruční servis vzduchotechniky a klimatizace
 • Pravidelné periodické prohlídky, čištění a výměna filtrů
 • Montáž vzduchotechniky a klimatizace
 • Posouzení stavu a životnosti zařízení
 • Návrhy v oblasti přestavby a modernizace stávajících systémů vzduchotechniky a chlazení
 • Proměření a kontrola výkonových parametrů zařízení
 • Celkové zaregulování systémů včetně nastavení regulačních prvků
 • Revize požárních klapek, ventilů a uzávěrů
 • Revize těsnosti chladících okruhů

Kontaktujte naše oddělení servisu:
Tel.: +420 495 404 030
Mobil: +420 606 669 882
E-mail: servis@kastt.cz

servis rov

Rotační výměník vyžaduje pro svůj bezproblémový, spolehlivý a efektivní chod pravidelnou kontrolu a údržbu. V rámci údržby je nutno kontrolovat napnutí poháněcího řemenu, těsnění rotoru a zanášení rotoru. Čištění se provádí tlakovým vzduchem, párou nebo tlakovou vodou. Čištění musí provádět zaškolená osoba.

Jaká nebezpečí hrozí, pokud nebude ROV servisován?

V případě absence pravidelného servisu může dojít k zanesení rotoru, poškození ložisek, přetržení řemene a poškození čistících kartáčů. Logicky následuje snížení účinnosti, což představuje výraznou finanční ztrátu z důvodu nefunkčnosti rekuperace. Náklady na opravy, případně výměnu rotoru, jsou několikanásobně vyšší než náklady na pravidelnou údržbu.

Kdy a jak často je ROV potřeba kontrolovat?

Doporučujeme kontrolu rov uživatelem minimálně 1x za 3 měsíce. Minimálně 1x ročně je nutné provést odbornou servisní prohlídku.

servis vzt a chlazení

Zajišťujeme servis vzduchotechniky a klimatizace formou periodických prohlídek vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, měření vzduchových výkonů, čištěním a výměnou vzduchových filtrů. Péče o bezproblémový chod Vašich zařízení může být zastřešena servisní smlouvou zajišťující pravidelnou komplexní odbornou péči nebo prováděna jako jednorázové prohlídky, servis a opravy dle požadavků zákazníka. Pravidelný servis provádíme ve výrobních halách, v průmyslových objektech, nemocnicích, obchodních centrech, administrativních budovách, školách, jídelnách atd.

Jsme profesionálové, kteří si zakládají na kvalitě a maximální přidané hodnotě pro našeho zákazníka.
Způsob zajištění:

 • Práce jsou prováděny vlastními kvalifikovanými servisními pracovníky, kteří jsou pravidelně školeni na všechny typy námi dodávaných komponentů vzduchotechniky a klimatizace.
 • Servisní středisko má k dispozici moderní vybavení z oblasti měřící a regulační techniky. Tato zařízení podléhají pravidelné kalibraci dle určeného metrologického řádu, který je stanoven certifikací ČSN EN ISO 9001:2009.

revize

Nabízíme odborné provedení revize těsnosti chlazení a revize protipožárních klapek, které jsou vyžadovány platnými právními předpisy.

Nařízení ES 842/2006 nařizuje provozovatelům chladicích a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel, včetně jejich okruhů, a systémů požární ochrany, které obsahují fluorované skleníkové plyny, zajistit kontrolu těsnosti certifikovanými pracovníky:

a) těsnost aplikace obsahující nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za dvanáct měsíců

b) těsnost aplikace obsahující nejméně 30 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za šest měsíců;

c) těsnost aplikace obsahující nejméně 300 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za tři měsíce.

Předpisy v oblasti protipožární ochrany budov vyžadují pravidelné revize protipožárních klapek. Norma EN 15650 odkazuje na povinnost výrobce klapek stanovit četnost provozních kontrol a zároveň uvádí, že pravidelné zkoušení/prohlídka by měla být provedena v intervalech nepřesahujících 6 měsíců.

ToTop