Realizace

úvod

3

V rámci realizace kompletovaných zakázek se naše společnost primárně zaměřuje na komplexní dodávky v oblasti vzduchotechniky a klimatizace vč. navazujících profesí jako jsou strojní chlazení, ústřední vytápění a měření a regulace. Nedílnou součástí provedených dodávek a prací je vždy i provedení komplexních zkoušek vč. zaregulování, seřízení a následného uvedení do zkušebního či trvalého provozu. V případě zájmu konečného uživatele jsme schopni nabídnout zajištění záručního i pozáručního servisu prostřednictvím vlastního servisního střediska.

Montáž vzduchotechnických a klimatizačních zařízení provádíme výhradně vlastními patřičně odborně vyškolenými pracovníky. V případě potřeby zajistit větší počet pracovníků (týká se především objemově větších zakázek) kooperujeme s ověřenými externími subdodavateli, což rovněž platí i pro zajištění realizace ostatních navazujících profesí.

Kompletované zakázky realizované naší společností lze v zásadě rozdělit do několika následujících skupin:

 • občanská vybavenost (obytné a obchodní domy, hotely, školská zařízení, sportoviště apod.)
 • administrativa (administrativní budovy, spořitelny, banky, budovy veřejné správy apod.)
 • průmysl (výrobní a skladovací haly apod.)
 • zdravotnictví (nemocnice, lékárny, laboratoře apod.)

Bližší informace o významnějších realizovaných zakázkách jsou k dispozici pod záložkou „Reference“.

reference

 

gmu_hk_foto_(c)_tomas_maly_MG_6429-HDR

 • Název zakázky: Stavební úpravy Galerie moderního umění
 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Stako spol. s r.o.
 • Finanční objem: 2,9 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT
 • Dokončení zakázky: 2016

Při rekonstrukci památkově chráněného objektu Galerie moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové jsme zajišťovali kompletní dodávku a montáž vzduchotechniky.

 

 

karlin_hall

 • Název zakázky: Karlín Hall 2, dnes FÓRUM Praha
 • Místo plnění: Praha
 • Objednatel: Průmstav, a.s.
 • Finanční objem: 29 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT, OTK
 • Dokončení zakázky: 2014

 Naše společnost byla členem širokého realizačního týmu při výstavbě komplexu, jehož srdcem je multifunkční prostor s kapacitou 3000 míst určený pro pořádání kulturních, společenských i odborných akcí všeho druhu a jehož nedílnou součástí je i osmipodlažní budova představující plochu 9500mmoderních kancelářských ploch vč. rozsáhlých venkovních teras.

ff_hk

 • Název zakázky: Revitalizace infrastruktury na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové
 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Prima spol. s r.o.
 • Finanční objem: 14 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2014

 Naše společnost nejprve z pozice generálního projektanta zastřešila vypracování kompletní prováděcí dokumentace celé zakázky, přičemž projektovou dokumentaci profesí vzduchotechnika a chlazení též vypracovala a následně tyto profese i úspěšně zrealizovala.

13a

 • Název zakázky: Administrativní centrum Královéhradeckého kraje
 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Skanska, a.s. + BAK stavební společnost, a.s.
 • Finanční objem: 31 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL, MaR
 • Dokončení zakázky: 2007

V rámci rekonstrukce prostor bývalého královéhradeckého pivovaru na sídlo krajského úřadu byla naše společnost vybrána jako dodavatel profesí vzduchotechnika, chlazení a měření a regulace, přičemž profese vzduchotechnika a chlazení naše společnost též projektovala.

13b

 • Název zakázky: Polyfunkční dům U Hájků II
 • Místo plnění: Praha 1
 • Objednatel: FCC – První česká projekční a stavební a.s.
 • Finanční objem: 70 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL, ÚT, MaR, ZTI, OTK
 • Dokončení zakázky: 2009

Výstavba polyfunkčního centra skládajícího se z větší části z novostavby a částečně z rekonstrukce stávající budovy v průčelí ulice Na Florenci představuje vzhledem k zajištění dodávky kompletního souboru výše uvedených TZB profesí dosud nejrozsáhlejší zakázku v historii naší společnosti.

13c

 • Název zakázky: Hotel JURYS INN
 • Místo plnění: Praha 8
 • Objednatel: Vinci Construction Grands Projets, s.a.s.
 • Finanční objem: 42 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL, ÚT, MaR, ZTI, OTK, sprinklery
 • Dokončení zakázky: 2009

Při realizaci novostavby hotelu na Sokolovské ulici zajišťovala naše společnost kompletní dodávku výše uvedených TZB profesí pro zahraničního objednatele (Francie). Součástí kontraktu bylo rovněž dokončení realizační projektové dokumentace veškerých dodávaných profesí.

13d

 • Název zakázky: Všeobecná fakultní nemocnice – rekonstrukce operačních sálů a JIP
 • Místo plnění: Praha 2
 • Objednatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Finanční objem: 14 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2009

Naše společnost se podílela na rekonstrukci prostor operačních sálů a JIP 1. chirurgické kliniky v prostorách 3. a 4.NP dodávkou profesí vzduchotechnika a chlazení.

13e

 • Název zakázky: Autobusový terminál
 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: STRABAG, a.s.
 • Finanční objem: 9 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT
 • Dokončení zakázky: 2007

V rámci výstavby nového autobusového terminálu byla naše společnost vybrána za dodavatele profese vzduchotechnika, jejíž nedílnou součástí byla i dodávka klimatizačních zařízení.

13f

 • Název zakázky: Fakultní nemocnice – Emergency – klinika KARIM
 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Geosan Group, a.s.
 • Finanční objem: 11 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2008

Nejprve vypracování realizační projektové dokumentace profesí vzduchotechnika a chlazení a následně i jejich realizace naší společností v rámci výstavby nového pavilonu urgentního příjmu v královéhradecké fakultní nemocnici.

13g

 • Název zakázky: Slévárna KASI
 • Místo plnění: Nový Bydžov
 • Objednatel: KASI, spol. s r.o.
 • Finanční objem: 4 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT
 • Dokončení zakázky: 2011

Pro největšího českého výrobce kanalizační litiny zrealizovala naše společnost dodávku profese vzduchotechnika v nově vybudované slévárně v Zábědově u Nového Bydžova.

13h

 • Název zakázky: CUTISIN, s.r.o. – Tažebna 3, linky 3H, 3I a 3J
 • Místo plnění: Jilemnice
 • Objednatel: CUTISIN, s.r.o.
 • Finanční objem: 10 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT (technologická)
 • Dokončení zakázky: 2010

Jednou z významných zakázek dlouhodobé spolupráce s českou pobočkou světového výrobce a prodejce umělých kolagenních a plastových střívek na masné, drůbeží a mlékárenské výrobky byla realizace technologické vzduchotechniky vč. ocelové konstrukce a montáže technologie tří výrobních linek v části areálu Tažebna 3.

13i

 • Název zakázky: Oblastní nemocnice – Domov důchodců a lůžka následné péče
 • Místo plnění: Kladno
 • Objednatel: Energie – stavební a báňská, a.s.
 • Finanční objem:  5 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2012

V rámci postupné obnovy areálu kladenské nemocnice byla naše společnost vybrána jako dodavatel souborů vzduchotechniky a chlazení při realizaci novostavby domova pro seniory vč. lůžek následné péče. Zároveň naše společnost vypracovala realizační projektovou dokumentaci dodávaných profesí.

13j

 • Název zakázky: Polyfunkční objekt KEYSTONE
 • Místo plnění: Praha 8
 • Objednatel: Průmstav, a.s.
 • Finanční objem:  8 mil. Kč
 • Předmět plnění: VZT
 • Dokončení zakázky: 2012

Na výstavbě nové dominanty pražského Karlína inspirované českým kubismem sestávající ze tří podzemních a osmi nadzemních podlaží se podílela i naše společnost a to konkrétně realizací souboru vzduchotechniky vč. vypracování realizační projektové dokumentace.

AKTUALITY

Probíhající akce:

kraj

 • Název zakázky: Administrativní centrum Královéhradeckého kraje – rozšíření chlazení
 • Místo plnění: Hradec Králové
 • Objednatel: Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.
 • Předmět plnění: CHL, ZTI, ELEKTRO, MaR, STAVBA
 • Předpokládané dokončení zakázky: 5/2016

Aktuálně naše společnost realizuje dodávky a práce související s rozšířením chlazení do zbývajících kancelářských prostor objektu. Kromě profese chlazení zakázka zahrnuje i veškeré další související profese a je z naší strany realizována formou tzv. “na klíč”.

 

KE STAŽENÍ

↓ Všeobecné obchodní a dodací podmínky realizace

ToTop