Projekce

úvod

5

Projekce je součástí společnosti od jejího založení. Svoji činností zabezpečuje nejen odborné technické zázemí pro firmou realizované zakázky, ale působí také jako partner při zpracování projektové dokumentace přímo pro investora nebo v rámci komplexního zpracování projektové dokumentace v týmu generálního projektanta.

Stěžejními obory projekční činnosti jsou vzduchotechnika a klimatizace. 
V rámci komplexních služeb pro zákazníka zajišťujeme dodávky projektových souborů v kompletním rozsahu TZB – Technických zařízení budov. Projekční činnosti v oblasti ústředního vytápění, zdravotně technických instalací a měření a regulace zajišťujeme ve spolupráci se stálými a prověřenými obchodními partnery.

Projektová dokumentace je zpracována ve všech stupních od objemových studií přes prováděcí projektovou dokumentaci až po autorský dozor při realizaci díla. Také spolupracujeme s investorem při přejímce dokončeného díla.

Veškerá projektová dokumentace je zpracována v digitální formě, ve které je také ukládáme a archivujeme. Projekty zpracováváme v souladu s příručkou jakosti systému řízení kontroly a kvality ISO 9001:2009 .

Vysoká odbornost našich projektantů umožňuje zpracovávat projekty TZB pro bytové domy, průmyslové objekty vč. návaznosti na výrobní technologie, administrativní budovy a objekty pro sport a zábavu, zdravotnická zařízení vč. čistých prostorů.

reference

20a

 • Název zakázky : Centrum akutní medicíny
 • Místo plnění: Kladno
 • Objednatel: DOMY s.r.o.
 • Investiční náklad: 63 000 000 Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2009

Novostavba centra akutní medicíny, ve které jsou soustředěny provozy: centrální operační sály, jednotky intenzivní péče, anesteziologicko resuscitační oddělení, centrální příjem, emergentní příjem, radiologická a funkční diagnostika, jednodenní hospitalizace, centrální sterilizace a veškeré zázemí se strojovnami vzduchotechniky a chlazení.

20b

 • Název zakázky : Domov důchodců a lůžka následné péče
 • Místo plnění: ON Kladno
 • Objednatel: DOMY, s.r.o.
 • Investiční náklad: 10 860 000 Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2010

Novostavba Domova důchodců je navržena jako čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt. V objektu je soustředěna funkce trvalejšího pobytu pacientů s rehabilitací v těsné návaznosti na lůžková a ambulantní oddělení monobloku. Komerční část rehabilitace v 1.NP se sestává z lymfoterapie a tělocvičny. Součástí nekomerční části je vstupní hala sloužící jako čekárna pro pacienty, na kterou přímo navazují vyšetřovny, elektroterapie (magnetoterapie), ergoterapie, pracovny vedení rehabilitace, pracovny a šatny zaměstnanců rehabilitace. V nepřímé návaznosti – přes centrální šatnu – jsou místnosti individuálních cvičeben, vodoléčba a posilovna.

20c

 • Název zakázky : Ústav patologie a soudního lékařství
 • Místo plnění: FN Hradec Králové
 • Objednatel: Atelier H& Atelier Hájek
 • Investiční náklad: 39 000 000 Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2011

Novostavba objektu soudního lékařství a kompletní rekonstrukce Fingerlandova ústavu patologie ve fakultní nemocnici Hradec Králové

20d

 • Název zakázky : KEYSTON Polyfunkční objekt
 • Místo plnění: Praha
 • Objednatel: AED project, a.s.
 • Investiční náklad: 14 000 000 Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2010

Novostavba administrativní budovy s obchodními plochami a podzemními garážemi.

20f

 • Název zakázky : ON objekt Interny
 • Místo plnění: Nemocnice Mladá Boleslav
 • Objednatel: DOMY, s.r.o.
 • Investiční náklad: 21 000 000 Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2010

Novostavba objektu interny s vyšetřovnami gastroenterologie, lůžková část, oddělení JIP, podzemní parking včetně strojoven VZD. Dále je součástí projektu úprava vertikály v přiléhajícím objektu očního oddělení.

20g

 • Název zakázky : SIEMENS HALA 2
 • Místo plnění: Trutnov – Volanov
 • Objednatel: Atelier Šuda&Horský
 • Investiční náklad: 21 720 000 Kč
 • Předmět plnění: VZT, CHL
 • Dokončení zakázky: 2012

Projekt zahrnuje jak nucené větrání výrobní haly, tak i technologické odsávání škodlivin z jednotlivých pracovních míst. Dále je řešeno větrání zázemí – šaten, jídelny a sociálního zařízení v původní částečně rekonstruované budově Haly 1.

ToTop